Bakgrund

Bakgrund och förutsättningar

När branschorganisationen Fastighetsmäklarförbundet undersökte vad bostadsköparen tycker om begreppet ”Accepterat pris” var det inte ens 20 procent som tyckte att accepterat pris fungerade bra. Sedan visade dessutom en visningsundersökning att ”lockpriserna” var den överlägset största orsaken till allmänhetens låga förtroende för fastighetsmäklare. Behovet av att presentera utgångspriser för bostäder som är till salu på ett nytt sätt som ökar konsumentnyttan och förtroendet för fastighetsmäklarbranschen är uppenbart.

Utgångspriset är viktigt och måste tillfredsställa helt olika, och i bland motstridiga, behov och önskemål från köpare respektive säljare. De som är intresserade av att köpa en bostad vill ha objektiv information för att bilda sig en uppfattning om ungefär hur mycket den är värd. Säljarna, som ju också är konsumenter, vill ha ett utgångspris som bidrar till en framgångsrik försäljning. Lösningen ligger i att båda parters intressen värnas genom att de två behoven separeras och uppfylls var och ett för sig varpå två olika belopp presenteras. Det ena beloppet, som kallas ”statistiskt jämförelsevärde” är en uppskattning av bostadens värde. När bostäder som är till salu presenteras med ett statistiskt jämförelsevärde får köparna en ny typ av opartisk och objektiv information om bostadens värde. Det andra beloppet är ett belopp som bestäms av säljaren i samråd med mäklaren. En del mäklare kallar det beloppet ”föreslagen budstart” eftersom det indikerar på vilken nivå man tänker sig att budgivningen börjar. Några mäklarföretag kallar beloppet för utgångspris eller liknande termer. Oavsett detta måste mäklaren fortfarande enligt lag ta emot, och förmedla alla bud till säljaren, oavsett nivå.

Varför behövs budgivning?

En bostadsaffär är en stressig situation där både köpare och säljare måste fatta stora beslut på kort tid. Det finns flera positiva effekter för både köpare och säljare av att en bostad säljs efter en budgivning. För att en budgivning ska uppstå måste, normalt, utgångspriset eller budstarten börja på en lägre nivå än det förväntade slutpriset. Annars uppstår ingen budgivning.

Som köpare känns det tryggare att betala det pris bostaden säljs för om köpet har föregåtts av en budgivning. Då vet köparen att det var fler spekulanter som var intresserade på den aktuella prisnivån. Utan budgivning, som guidar om rådande marknadspris, är det större risk att köparen blir orolig över att kanske ha betalat för mycket.

Efter en budgivning vet även säljaren att bostaden säljs till aktuellt marknadspris. När marknaden har sagt sitt, genom att flera spekulanter berättat vad de har för betalningsvilja för bostaden, är det lättare att ta ett säljbeslut som inte resulterar i att säljaren oroar sig övar att kanske ha fått för lite betalt efteråt.

Det händer att den som vinner en budgivning väljer att ändå inte köpa. Då är det en fördel för säljaren om det har varit budgivning med flera budgivare så att mäklaren just har varit i kontakt med andra möjliga köpare till den bostaden. De som har varit med i budgivnigen får då chansen att få köpa bostaden utan att ha lagt det högsta budet.

När bostäder presenteras med statistiskt jämförelsevärde blir det lättare att sätta en föreslagen budstart som leder till en budgivning genom att det främst är det statistiska jämförelsevärdet som informerar de som är intresserade om bostadens värde. När mäklaren presenterar en bostad på det sättet ökar kundnyttan för både köpare och säljare. Den nya informationen som det statistiska jämförelsevärdet ger skapar tryggare bostadsaffärer.

De fastighetsmäklare som presenterar ett statistiskt jämförelsevärde, tycker det är viktigt att alla som gör en bostadsaffär kan ta så välgrundade beslut som möjligt. Vi uppmanar därför den som skall köpa en bostad att ta del av det statistiska jämförelsevärdet och övrig information mäklaren presenterar.